Lind Bashkia me emrin Dimal

Këshilli Bashkiak i Urës Vajgurore, votoi për ndryshimin zyrtar te emrit të bashkisë, e cila këtej e tutje do të quhet Bashkia Dimal. Propozimi për kthimin e emrit “Dimal”, emër i kohë së lashtë ilire, mori 90 vota. Kryetarja e bashkisë Juliana Memaj e cila ka qenë edhe nismëtarja e këtij projekti u shpreh se […]
Read More
 

Projekti SusTourismo: Nisin Procedurat e Tenderimit për Ofrimin e Shërbimit të Ekspertizës së Jashtme

Projekti i njohur me akronimin SUSTOURISMO është pjesë e Programit të Bashkëpunimit Ndërterritorial Adriatik – Jon 2014 – 2020 Programit të Bashkëpunimit Ndërterritorial Adriatik – Jon 2014 – 2020  Qëllimi i projektit është përmirësimi i kushteve mjedisore dhe vënia në dukje e elementëve natyrorë dhe kulturor në zonën Adriatik-Jon përmes reduktimit të ndotësve mjedisorë të shkaktuar nga rritja e përdorimit […]
Read More
 

Ftesë për t’u bashkuar në Regjistrin e Furnizuesve për zbatimin e projekteve të bashkë-financuara nga Bashkimi Evropian

Të përgjithshme Nëpërmjet Vendim Nr. 946 Prot., datë 11/07.2018, Këshilli i Qarkut Berat ka vendosur “Krijimin e Regjistrit të Furnizuesve të cilët ofrojnë mallra, shërbime dhe punë” në kuadër të projekteve zhvillimore të cilat financohen nga Bashkimi Evropian. Nëpërmjet këtij vendimi, Këshilli i Qarkut Berat “fton të gjitha palët e interesuara që të bëjnë kërkesë […]
Read More
 

10 porosi për të përballuar situatën emergjente të COVID-19

10 porosi për reagimin ndaj koronavirusit: Frika nuk ndihmon, kujdesi po! shmangni sa të jetë e mundur shtrëngimet e duarve! Lajini rregullisht duart jo më pak se 20 sekonda dhe shmangni gjithashtu prekjen e syve, hundës dhe gojës pas kontakteve fizike me të tjerë! Nëse teshtini përdorni një pecetë letre apo vendosni krahun përpara gojës! […]
Read More
 

Ndalohet qarkullimi i automjeteve të paautorizuara në Qarkun Berat

Në kuadër të masave të marra për parandalimin e përhapjes së COVID-19, Drejtoria Vendore e Policisë Berat, njofton se ditën e dielë, datë 15.03.2020, duke filluar që prej orës 06:00, deri në një njoftim të dytë në të gjithë qarkun e Beratit, do të ndalohet qarkullimi i automjeteve duke përjashtuar ato mjete që janë të […]
Read More
 

Lista e vendimeve gjyqësore të formës së prerë me rikthim në punë

Lista e vendimeve gjyqësore të formës së prerë me rikthim në punë (e përditësuar) Nr. rendor Ministria e Linjes Kodi i institucionit Emertimi i institucionit Kodi i Deges se Thesarit Llogaria ekonomike (7-Shifror) Kreditorët Data e depozitimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë në Këshillin e Qarkut Berat 1 00 2042001 Këshilli i Qarkut […]
Read More
 1

Konsultim me publikun dhe grupet e interesit

Në zbatim të Ligjit Nr. 91/2013 “Për Vlerësimin Strategjik Mjedisor” dhe VKM Nr. 219, datë 11.03.2015 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave për konsultimin me grupet e interesit dhe publikut dhe për dëgjesat me publikun gjatë proçesit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor” Këshilli i Qarkut Berat organizon: Konsultim me publikun dhe grupet e interesit për Raportin […]
Read More
 

Publikohet Raporti Paraprak të Vlerësimit Strategjik Mjedisor

Këshilli i Qarkut Berat vë në dijeni e grupeve të interesit për publikimin e Raportit Paraprak të Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM) për Planin Rajonal të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Qarkut Berat (PRMIM) Këshilli i Qarkut Berat, në bashkëpunim me pesë Bashkitë e Qarkut, me mbështetjen e Sekretariatit të Shtetit Zvicerian për Çështjet Ekonomike është […]
Read More