Të rejat

Recent News Image
Thirrje për konkursin e nismave mjedisore
14 Feb 10:57 am

🚻 Jeton në qarkun Berat? 📝 Ke nje ide për të kontribuar për një mjedis të pastër e të...

Recent News Image
Degjesë publike për projektin e Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta
14 Feb 10:48 am

Këshilli i Qarkut Berat zhvilloi një dëgjesë publike lidhur me Planin e Vlerësimit Strategjik Mjedisor dhe Planin...

Projekte

Partneret

UNICEF

SHOQATA E QARQEVE

ARLEM

UNDP

AER