Të rejat

Recent News Image
Vendimet e Datës 30 Tetor 2020
30 Dec 09:57 am

Në mbledhjen e datës 25 Shkurt 2020, Këshilli i Qarkut Berat, ndërmori këto vendime Vendim nr. 12,...

Recent News Image
Miratohet Strategjia për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve
31 Oct 02:50 pm

Këshilli i Qarkut Berat, në mbledhjen e Këshillit të mbajtur ditën e Premte, më datë 30 Tetor,...

Projekte

Partneret

UNICEF

SHOQATA E QARQEVE

ARLEM

UNDP

AER