Të rejat

Recent News Image
Vendimet e datës 19.04.2024
1 May 11:41 pm

Vendim nr.1, datë 19.04.2024 ”  Mbi Miratimin e Tavaneve Përgatitore për Programin Buxhetor Afatmesëm 2025 – 2027″....

Recent News Image
Mekanizmat Kontrollues dhe Monitorues
1 Mar 12:30 pm

Raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit për vitin 2023.

Projekte

Partneret

UNICEF

SHOQATA E QARQEVE

ARLEM

UNDP

AER