Të rejat

Recent News Image
Takime informuese në kuadër të projektit MED Greenhouses
17 Jan 08:52 am

Përfaqësues të Këshillit të Qarkut Berat janë takuar individualisht dhe në grupe të vogla me një tërësi...

Recent News Image
Made in MED – të ndërtojmë të ardhmen e Mesdheut – event në Romë, Itali
17 Jan 08:40 am

Partnerë të komunitetit MED, në një total prej 14 projektesh morën pjesë në eventin e Rritjes së...

Projekte

Partneret

UNICEF

SHOQATA E QARQEVE

ARLEM

UNDP

AER