Të rejat

Recent News Image
Vendimet e datës 26.12.2023
22 Jan 04:22 pm

Vendim nr.13, datë 26.12.2023 ” Për miratimin e Buxhetit të Këshillit të Qarkut Berat për vitin 2024...

Recent News Image
SUSTOURISMO: Prezantohet Plani i Veprimit
11 Aug 08:28 am

Prezantimi i Planit të Veprimit SUSTOURISMO, një plan strategjik që rrjedh nga përpjekjet teknike brenda SUSTOURISMO WPT2,...

Projekte

Partneret

UNICEF

SHOQATA E QARQEVE

ARLEM

UNDP

AER