Projekti SusTourismo: Nisin Procedurat e Tenderimit për Ofrimin e Shërbimit të Ekspertizës së Jashtme

Projekti SusTourismo: Nisin Procedurat e Tenderimit për Ofrimin e Shërbimit të Ekspertizës së Jashtme

Projekti i njohur me akronimin SUSTOURISMO është pjesë e Programit të Bashkëpunimit Ndërterritorial Adriatik – Jon 2014 – 2020 Programit të Bashkëpunimit Ndërterritorial Adriatik – Jon 2014 – 2020 

Qëllimi i projektit është përmirësimi i kushteve mjedisore dhe vënia në dukje e elementëve natyrorë dhe kulturor në zonën Adriatik-Jon përmes reduktimit të ndotësve mjedisorë të shkaktuar nga rritja e përdorimit të makinave private nga ana e turistëve që udhëtojnë përmes shteteve që lagen nga deti Adriatik.

Në këtë kontekst, me qëllim “sigurimin e shërbimeve teknike mbështetëse për Këshillin e Qarkut Berat për implementimin e projektit ‘Turizëm dhe Lëvizshmëri e Qendrueshme: Zhvillim i Integruar’, i njohur me akronomin SUSTOURISMO, pjesë e programit Interreg V-B Adriatik – Jon (ADRION) 2014 – 2020″ është lançuar procedura e tenderimit bazuar në rregullat e Procedurave dhe Guidës Praktike të tenderimit të Komisionit Evropian.

Ky proces do të mundësojë implementimin e suksesshëm dhe cilësor të projektit SUSTOURISMO.

 

0 Comments

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *