Takimi i Tretë i Komitetit Drejtues në Sophia Antipolis, Francë

Takimi i Tretë i Komitetit Drejtues në Sophia Antipolis, Francë

Takimi i Tretë i Komitetit Drejtues në Sophia Antipolis, Francë

6 – 7 Maj 2019 | Sophia Antipolis, Francë

Takimi i 3-të i Komiteti Drejtues të projektit MED Greenhouses u zhvillua në datat 6 – 7 Maj 2019 nën premisat e partnerit SEMIDE-EMWIS në  Sophia Antipolis, Francë.

Parnteri lider prezantoi progres raportin e semetrit të dytë dhe diskutoi së bashku me partnerët e projektit lidhur me menaxhimin e aktiviteteve të kryera dhe atyre në vijim

Sipas agjendës së përcaktuar, çështjet e diskutuara ishin si vijon

– Raport progresi

– Indikatorët e projektit

– Progresi financiar

– Vlerësimi i projektit

– Eventet e ardhshme të programit Interreg Med

– Objektivat, problematikat dhe hapat e radhës

– Diskutim i hapur për përcaktimin e klasterit ATI

– Rekomandime për misionin dhe objektivat e projektit

Lajmin në website zyrtar të projektit e gjeni këtu

 

0 Comments

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *