Lista e vendimeve gjyqësore të formës së prerë me rikthim në punë

Lista e vendimeve gjyqësore të formës së prerë me rikthim në punë

Lista e vendimeve gjyqësore të formës së prerë me rikthim në punë (e përditësuar)

Nr. rendor Ministria e Linjes Kodi i institucionit Emertimi i institucionit Kodi i Deges se Thesarit Llogaria ekonomike (7-Shifror) Kreditorët Data e depozitimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë në Këshillin e Qarkut Berat
1 00 2042001 Këshilli i Qarkut Berat 0202 6029003 Ago Tahiraj 10.05.2012
2 00 2042001 Këshilli i Qarkut Berat 0202 6029003 Musa Shurdhi 16.10.2015
3 00 2042001 Këshilli i Qarkut Berat 0202 6029003 Hatixhe Konomi 27.01.2016
4 00 2042001 Këshilli i Qarkut Berat 0202 6029003 Tatjana Licollari 30.03.2016
5 00 2042001 Këshilli i Qarkut Berat 0202 6029003 Redina Qafa 10.10.2016
6 00 2042001 Këshilli i Qarkut Berat 0202 6029003 Sulo Balliu 17.02.2017
7 00 2042001 Këshilli i Qarkut Berat 0202 6029003 Merita Zaimi 20.03.2017
8 00 2042001 Këshilli i Qarkut Berat 0202 6029003 Llazar Ceca 10.04.2017
9 00 2042001 Këshilli i Qarkut Berat 0202 6029003 Luan Abedini 22.05.2017
10 00 2042001 Këshilli i Qarkut Berat 0202 6029003 Luan Dollani 19.06.2017
11 00 2042001 Këshilli i Qarkut Berat 0202 6029003 Agron Spahiu 11.07.2017
12 00 2042001 Këshilli i Qarkut Berat 0202 6029003 Meçan Hoxha 14.08.2017
13 00 2042001 Këshilli i Qarkut Berat 0202 6029003 Gjergji Beja 28.09.2017
14 00 2042001 Këshilli i Qarkut Berat 0202 6029003 Hamite Jonuzi 23.11.2017
15 00 2042001 Këshilli i Qarkut Berat 0202 6029003 Sokol Satka Nr. 874 Prot/18.12.2017
16 00 2042001 Këshilli i Qarkut Berat 0202 6029003 Sabri Zyka  Nr. 875 Prot/18.12.2017
17 00 2042001 Këshilli i Qarkut Berat 0202 6029003 Sokol Plaku 09.01.2018
18 00 2042001 Këshilli i Qarkut Berat 0202 6029003 Artur Cepani 10.01.2018
19 00 2042001 Këshilli i Qarkut Berat 0202 6029003 Bektash Daja 12.03.2018
20 00 2042001 Këshilli i Qarkut Berat 0202 6029003 Vladimir Mydini 18.06.2018
21 00 2042001 Këshilli i Qarkut Berat 0202 6029003 Muharrem Musabelliu 07.11.2018
22 00 2042001 Këshilli i Qarkut Berat 0202 6029003 Miranda Cela 26.12.2018
23 00 2042001 Këshilli i Qarkut Berat 0202 6029003 Ritvan Braushi 10.04.2019
24 00 2042001 Këshilli i Qarkut Berat 0202 6029003 Glenad Aderi 08.05.2019
 1

0 Comments

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *