Konferenca Ndërkombëtare në Chania, Kretë, 20 Shtator 2018

Konferenca Ndërkombëtare në Chania, Kretë, 20 Shtator 2018

Konferenca Ndërkombëtare në Chania, Kretë, 20 Shtator 2018

Konferenca Ndërkombëtare CIrCLE 2019

“Sfidat në epokën e Ekonomisë Qarkulluese” – ishte tematika e konferencës ndërkombëtare të zhvilluar në Kretë, në datat 20 – 22 Shtator 2018, nën kujdesin e veçantë të Komisionit Evropian.

Kjo konferencë ka për qëllim që të nënvizojë rëndësinë e bashkëpunimit ndër rajonal, duke fuqizuar marrëdhëniet multi-laterale, fuqizuar ekonominë dhe mundësitë e biznesit dhe duke promovuar rritje të qendrueshme e duke promovuar praktikat më të mira të ekonomise qarkulluese jo vetëm në ishullin e Kretës, por si model që mund të aplikohet më gjerësisht në rajonin e Mesdheut.

Një skuadër e ekipit të projektit MED Greenhouses mori pjesë në këtë event. Këshilli i Qarkut Berat u përfaqësua nga Kryetari Fatlli Adilaj dhe Këshilltari Syrja Ormënaj.

Informacioni më i detajuar për eventin gjendet  këtu ndërsa agjenda e aktivitetit këtu

 

0 Comments

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *