Eventi i tretë ndër-rajonal i komunitetit Interreg MED në Durrës

Eventi i tretë ndër-rajonal i komunitetit Interreg MED në Durrës

Eventi i tretë ndër-rajonal i komunitetit Interreg MED në Durrës

Në 15 dhe 16 Nëntor 2018, në Durrës, u mbajt eventi i tretë ndër-rajonal i komunitetit të rritjes së gjelbër në programing Interreg MED me tematikë kryesore “Roli i politikave rajonale dhe lokale në fuqizimin e inovacionit të gjelbër”, duke pasur në fokus fuqizimin e rritjes së gjelbër në zonën e Mesdheut.

Ky event, shënonte rastin e parë që komuniteti i rritjes së gjelbër në programing Interreg MED takohej në një ngjarje të kësaj përmase në një vend ballkanik. Qëllimi i takimit ishte analizimi i rolit të hartuesve të politikave dhe institucioneve lokale, rajonale dhe kombëtare për të fuqizuyar inovacionin dhe rritjen e gjelbër, për të krijuar kontekstin e duhur për ndryshim dhe fuqizimi të ekonomive të gjelbërta.

Ky event filloi me anë të një takimi ky anëtarë të komunitetit përcaktuan objektivat kryesore dhe më tej duke prezantuar dhe diskutuar për Projektet Modulare të cilat i përkasin komunitetit Interreg MED dhe atij të Rritjes së Gjelbër. Këshilli i Qarkut Berat mori pjesë aktive në takimet dhe diskutimet e ndryshme.

Një video e takimit mund të shikohet këtu

Postimi në faqen zyrtare të programit gjendet këtu

 

0 Comments

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *