Vendimet e Datës 30 Tetor 2020

Vendimet e Datës 30 Tetor 2020

Në mbledhjen e datës 25 Shkurt 2020, Këshilli i Qarkut Berat, ndërmori këto vendime

Këshilltarë gjithsej: 18

Morën pjesë në votim: 11

Votuan pro: 11

 

0 Comments

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *