CV

Fatlli Qerim Adilaj

Dtl 26/ 03/ 1970
Arsimi i larte dega Biokimi Elbasan
2001-2011  Sekretar i Keshillit Komunes
2011-2013 Kryetari i Keshillit Kutalli si dhe antare i Keshillit te Qarkut
Tetor 2013 – korrik 2015 – Zv . Kryetar Qarku
30 korrik-Kryetar i KIeshillit te Qarkut