Komuna Kozare

13 Janar 2014, Comments 0

Ne perberje te  kesaj komune  jane 10 fshatra

Ka nje popullsi prej  8574  banore me 2145 familje

Siparfaqja gjithsej 4072 ha.Toke bujqesore 2145  ha.

Lartesia  mbi nivelin e detit ne qendren e komunes 27  m

Largesia nga qendra e rrethit 5 km.

Eshte komune  fushore. Ka kushte te pershtatshme per kultivimin e bimeve te arave e perimeve . Vite e fundit jane shtuar  siperfaqet e serave

Comments are closed.