Komuna Potom

13 Janar 2014, Comments 0

Ne perberje te  kesaj komune  jane 10 fshatra

Ka nje popullsi prej  1160  banore me 207 familje

Siparfaqja gjithsej 11659 ha.Toke bujqesore 1255  ha.

Lartesia  mbi nivelin e detit ne qendren e komunes 900  m

Largesia nga qendra e rrethit 25 km.

Eshte komune  malore. Ka siperfqe te medha pyjore,livadhe e kullota. Drejtimi kryesor blegtoria.

Comments are closed.