Komuna Çepan

13 Janar 2014, Comments 0

Ne perberje te  kesaj komune  jane 14 fshatra

Ka nje popullsi prej  1550  banore me 395 familje

Siparfaqja gjithsej 8699 ha.Toke bujqesore 1570  ha.

Lartesia  mbi nivelin e detit ne qendren e komunes 800  m

Largesia nga qendra e rrethit 21 km.

Eshte komune  kodrinore malore  me siperfaqe pyjore te konsiderueshme. Ka kushte te pershtatshme per zhvillimin e pemtarise , vreshtarise dhe blegtorise.

Comments are closed.