Komuna Zhepe

13 Janar 2014, Comments 0

Ne perberje te  kesaj komune  jane 16 fshatra

Ka nje popullsi prej  1257  banore me 247 familje

Siparfaqja gjithsej 10719 ha.Toke bujqesore 1620  ha.

Lartesia  mbi nivelin e detit ne qendren e komunes 900  m

Largesia nga qendra e rrethit 35 km.

Eshte komune  malore  me shtrirje  territoriale te gjere . Ka siperfqe te medha pyjore,livadhe e kullota. Drejtimi kryesor blegtoria.

Comments are closed.