Komuna Gjerbës

13 Janar 2014, Comments 0

Ne perberje te  kesaj komune  jane 12 fshatra

Ka nje popullsi prej  1669  banore me 316 familje

Siparfaqja gjithsej 10750 ha.Toke bujqesore 1223  ha.

Lartesia  mbi nivelin e detit ne qendren e komunes 850  m

Largesia nga qendra e rrethit 26 km.

Eshte komune  malore  me shtrirje  territoriale te gjere . Ka siperfqe te medha pyjore,livadhe e kullota. Drejtimi kryesor blegtoria.

Comments are closed.