Komuna Leshnje

13 Janar 2014, Comments 0

Ne perberje te  kesaj komune  jane 7 fshatra

Ka nje popullsi prej  843  banore me 181 familje

Siparfaqja gjithsej 8173 ha.Toke bujqesore 714  ha.

Lartesia  mbi nivelin e detit ne qendren e komunes 1000  m

Largesia nga qendra e rrethit 21 km.

Eshte komune  malore . Ka siperfaqe te madhe pyje e kullota  kjo krijon kushte te pershtatshme per zhvillimin e blegtorise .

Comments are closed.