Komuna Rroshnik

13 Janar 2014, Comments 0

Ne perberje te  kesaj komune  jane 13 fshatra

Ka nje popullsi prej  3961  banore me 1188 familje

Siparfaqja gjithsej 8181 ha.Toke bujqesore 2254  ha.

Lartesia  mbi nivelin e detit ne qendren e komunes 378  m

Largesia nga qendra e rrethit 14 km.

Eshte komune kodrinore  malore .Banoret e kesaj zone kane tradite te hershme ne  pemtari  vreshtari si dhe blegtori.

Comments are closed.