Komuna Terpan

13 Janar 2014, Comments 0

Ne perberje te  kesaj komune  jane 14 fshatra

Ka nje popullsi prej  2676  banore me 726 familje

Siparfaqja gjithsej  14267 ha.Toke bujqesore 3355  ha.

Lartesia  mbi nivelin e detit ne qendren e komunes 713 m

Largesia nga qendra e rrethit 25 km.

Eshte komune kodrinore  malore e pershtatshme per mbareshtimin e blegtorise.Ka siperfaqe te madhe  pyjore prej 7328 ha dhe livadhe 1416 ha.

Comments are closed.