Komuna Sinjë

13 Janar 2014, Comments 0

Ne perberje te  kesaj komune  jane 14 fshatra

Ka nje popullsi prej  5473  banore me 1326 familje

Siparfaqja gjithsej 14634 ha.Toke bujqesore 3498  ha.

Lartesia  mbi nivelin e detit ne qendren e komunes 708  m

Largesia nga qendra e rrethit 19 km.

Eshte komune kodrinore  malore. Shquhet per kultivimin e pemeve frutore dhe mbareshtimin e blegtorise. Ne kete komune ka rreth 6300 ha pyje dhe 2864 livadhe e kullota.

Comments are closed.