Infrastruktura Rrugore

3 Dhjetor 2011, Comments 0

178 124 000lekë në 90 objekte ( Rrethi Berat – 38 objekte, Rrethi Kuçovë – 3 objekte, Rrethi Skrapar – 49 objekte ), ku veçojme investimet në objektet :

  • Rikonstruksion rruga Gegë – Frashër
  • Rikonstruksion Ura Potom
  • Ndertim e rikonstruksione vepra arti në rruget rurale, etj.
  • Sistemim asfaltim rruga Berat – Velabisht,
  • Sistemim asfaltim rruga Bilçe
  • Sistemim asfaltim rruga Çorovodë – Hambull, faza e parë

Disa foto per ilustrim:

Sistemim Asfaltim. Rruga Fshati Bilçë

       

Rruga Çorovodë – Hambull, faza e parë

 

Ndertim vepra arti ne rruget rurale

Ndertim muri mbajtes rruga Pronovik – Tozhar (rripa e Tozharit)

   

Ndertim vepra arti rruga fshati Vlushe

  

Ndertim mure mbajtes rruga Bilce – Malinat

  

Ndertim mur mbajtes rruga Duhanas – Roshnik

 

Ndertim mure mbajtes e prites rruga Devri – Gjerbes

 

Comments are closed.