Këshilli i Qarkut Berat publikon Programin Buxhetor Afat-mesëm

2 Korrik 2018
Comments 0
Category Njoftime
2 Korrik 2018, Comments 0

Institucioni i Këshillit të Qarkut Berat, me qëllim përmbushjen e misionit të tij dhe realizimin e objektivave të përcaktuara, në kuadër të informimit ndaj publikut dhe transparencës, publikon Programin Buxhetor Afatmesëm

 

Programi Buxhetor Afatmesëm – Këshilli i Qarkut Berat

Comments are closed.