Programi i transparencës

20 Janar 2018
Comments 0
Category Transparenca
20 Janar 2018, Comments 0

Në përputhje me nenin 7 të ligjit Nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur Programi i Transparencës për “Këshillin e Qarkut Berat”. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së “Këshillit të Qarkut Berat” dhe vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës Këshilli i Qarkut Berat ndërton dhe rrit transparencën e punës së tij.

Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës Këshillit të Qarkut nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare të institucionit  si dhe në mjediset e zyrave për publikun.

Dokumentacioni i bërë publik, do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje.  Ai do të jetë

  • i plotë;
  • i saktë;
  • i përditësuar;
  • i thjeshtë në konsultim;
  • i kuptueshëm;
  • lehtësisht i aksesueshëm;
  • i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të autoritetit publik.

Comments are closed.