Të dhëna mbi zgjedhjet e 8 Majit 2011

23 Nëntor 2011, Comments 0

Njesite e qeverisjes vendore, ne komuna dhe bashkite per periudhen 2011-2015.
Qarku i Beratit në territorin e tij është i përberë nga tre rrethe, Berati, Skrapari dhe Kuçova. Ne perberjen e rretheve jane 5 qytete, (Bashki), dhe 20 komuna si dhe 245 fshatra.

Klikoni Këtu për një studim të plotë mbi qeverisjen vendore në qarkun e Beratit.

Bashkitë dhe Komunat per drejtimin e tyre kane Kryetarin e Bashkisë per qytetet dhe Kryetarin e Komunes per fshatin te cilet kane edhe administraten perkatese. Ne cdo bashki dhe komune funksionon edhe keshilli i bashkise ose komunes.
Drejtuesit pra, Kryetaret dhe Keshillat e Qeversies Vendore zgjidhen nje here ne kater vjet.Ne keto zgjedhje votohet per drejtuesin, kryetarin e komunes ose te bashkise. Pozicionet e tyre jane poste politike.
Ne baze te votave te fituara dhe listave emerore te cdo subjekt politik, dalin edhe keshilltaret e njesive te pushtetit vendor.
Nga votimi i keshilltareve del kryetari i keshillit te bashkise ose komunes.
Keshillat e bashkive dhe komunave me votim zgjedhin antaret e keshillit te qarkut.Ndersa antaret e keshillit te qarkut pas konstituimit me votim te fshehte votojne per Kryetarin e Këshillit të Qarkut dhe Z/v Kryetarin e këshillit.
Ne mbledhjen e pare te Keshillit, me propozim te Kryetarit te porsa zgjedhur,keshilltaret votojne per te zgjedhur Sekretarin e Përgjitheshem te Këshillit te Qarku,dhe e njejta procedure ndiqet edhe per Këshillin e Bashkisë ose Komunës.
Theksojmë se te gjitha proçedurat e siperpërmëndura realizohen ne zbatim te Ligjit Nr 8652, date 31.07.2000 ” Për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes Vendore ,”si dhe Udhezimeve qe dalin enkas nga M Brendeshme etj.
Ne zgjedhjet per kryetar te komunave dhe bashkive behet votim i fshehte dhe i drejteperdrejt.Keto zgjedhje jane te ndara nga zgjedhjet e pergjitheshme per Deputet te Kuvendit te Shqiperise. Drejtuesit e dale nga keto zgjedhje gezojne poste politike. Funksionet e tyre jane pozicione politike pasi jane partite politike qe i vendosin si kandidatura per konkurim ne keto vende.

Comments are closed.