Të dhëna mbi zgjedhjet e 8 Majit 2011

mario 23 Nëntor, 2011 0

Njesite e qeverisjes vendore, ne komuna dhe bashkite per periudhen 2011-2015.
Qarku i Beratit në territorin e tij është i përberë nga tre rrethe, Berati, Skrapari dhe Kuçova. Ne perberjen e rretheve jane 5 qytete, (Bashki), dhe 20 komuna si dhe 245 fshatra.

Klikoni Këtu për një studim të plotë mbi qeverisjen vendore në qarkun e Beratit.

Bashkitë dhe Komunat per drejtimin e tyre kane Kryetarin e Bashkisë per qytetet dhe Kryetarin e Komunes per fshatin te cilet kane edhe administraten perkatese. Ne cdo bashki dhe komune funksionon edhe keshilli i bashkise ose komunes.
Drejtuesit pra, Kryetaret dhe Keshillat e Qeversies Vendore zgjidhen nje here ne kater vjet.Ne keto zgjedhje votohet per drejtuesin, kryetarin e komunes ose te bashkise. Pozicionet e tyre jane poste politike.
Ne baze te votave te fituara dhe listave emerore te cdo subjekt politik, dalin edhe keshilltaret e njesive te pushtetit vendor.
Nga votimi i keshilltareve del kryetari i keshillit te bashkise ose komunes.
Keshillat e bashkive dhe komunave me votim zgjedhin antaret e keshillit te qarkut.Ndersa antaret e keshillit te qarkut pas konstituimit me votim te fshehte votojne per Kryetarin e Këshillit të Qarkut dhe Z/v Kryetarin e këshillit.
Ne mbledhjen e pare te Keshillit, me propozim te Kryetarit te porsa zgjedhur,keshilltaret votojne per te zgjedhur Sekretarin e Përgjitheshem te Këshillit te Qarku,dhe e njejta procedure ndiqet edhe per Këshillin e Bashkisë ose Komunës.
Theksojmë se te gjitha proçedurat e siperpërmëndura realizohen ne zbatim te Ligjit Nr 8652, date 31.07.2000 ” Për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes Vendore ,”si dhe Udhezimeve qe dalin enkas nga M Brendeshme etj.
Ne zgjedhjet per kryetar te komunave dhe bashkive behet votim i fshehte dhe i drejteperdrejt.Keto zgjedhje jane te ndara nga zgjedhjet e pergjitheshme per Deputet te Kuvendit te Shqiperise. Drejtuesit e dale nga keto zgjedhje gezojne poste politike. Funksionet e tyre jane pozicione politike pasi jane partite politike qe i vendosin si kandidatura per konkurim ne keto vende.

India Viagra
Kamagra Generic
Levitra Product
Levitra Product
Side Effects Trazodone Alcohol
Generic Viagra Sildenafil
Generic Viagra Sildenafil
Sildenafil Citrate Soft Tabs 100Mg
Buy Cialis Paypal
Buy Cialis Paypal
Does Viagra Work For Woman
Cialis Women Reviews
Order Ciprofloxacin
Order Ciprofloxacin
Buy Generic Cialis Online No Prescription
Medicine Cialis
Pills Purchase Wellbutrin Sr
Plendil Price
Price Nexium
List Of Medications For Bipolar Disorder

Comments are closed.