Njoftim

18 Prill 2016, Comments 0

Në zbatim të Ligjit Nr. 178/2014, “Për Statusin e Nëpunësit Civil” Nenit 26,si dhe në mbështetje të VKM Nr 243,datë 18.03.2015, “Për procedurat e konkurrimit, të përzgjedhjes, të periudhës së provës, të lëvizjes paralele të ngritjes në detyrë për nëpunësit civil të kategorisë ekzekutive, të ulët e të mesëm drejtuese” Kreu III pika 24, Komisioni i Ngritjes  në Detyrë  shpall listën e fituesve të konkursit të zhvilluar më datë 14/04/2015, sipas rezultatit:

 

1.Esmeralda Metaj ——————————–     80   pikë.

2.Agur Behari  ——————————– —–    85   pikë.

3.Nefail Kotollaku ———————————– 79    pikë

 

Në zbatim të Ligjit Nr. 178/2014, “Për Statusin e Nëpunësit Civil” Nenit 26,si dhe në mbështetje të VKM Nr 243,datë 18.03.2015, “Për procedurat e konkurimit,të përzgjedhjes,të periudhës së provës,të lëvizjes paralele të ngritjes në detyrë për nëpunësit civil të kategorisë ekzekutive, të ulët e të mesëm drejtuese” Kreu IV pika 4, Komiteti i perhershem i pranimit shpall listen e fituesve të konkursit të zhvilluar më datë 14/04/2015, sipas rezultatit

1.Juliana Metko ——————————–     82  pikë.

2. Flamur Balliu  ——————————– —–    71   pikë.

 

Comments are closed.