11 Gusht 2014
Comments 0

Njoftim

11 Gusht 2014, Comments 0

  Në zbatim të Ligjit Nr.152/2013 “Statusi i Nepunësit Civil” Nenit 22,pika 5,si dhe në mbështetje të VKM Nr 143,datë 12.03.2014, Për prcedurat e […]


11 Gusht 2014
Comments 0

Njoftim

11 Gusht 2014, Comments 0

Në zbatim të Ligjit Nr.152/2013 Nenit 26,si dhe në mbështetje të VKM Nr 143,datë 12.03.2014, “Për prcedurat e konkurimit,të përzgjedhjes,të periudhës së provës,të lëvizjes […]


15 Korrik 2014
Comments 0

Njoftim

15 Korrik 2014, Comments 0

Në zbatim   të   Ligjit Nr.152 /213 Nenit 20, 21, 22,  si dhe në mbështetje të VKM Nr.143 datë 12/03/2014 Kreu 4, pika 2, 3, […]


2 Korrik 2014
Comments 0

Njoftim per Vend te Lire Pune

2 Korrik 2014, Comments 0

Në zbatim të Ligjit 152/2013, neni 22, V.K.M  Nr. 143, datë 12.03.2014, Urdhërit të Brendshëm Nr.121, datë 01/07/2014,   Këshilli i Qarkut Berat shpall konkursin […]


1 Korrik 2014
Comments 0

Njoftim per Vend te Lire Pune

1 Korrik 2014, Comments 0

Në zbatim të Ligjit 152/2013, neni 22, V.K.M  Nr. 143, datë 12.03.2014, Urdhërit të Brendshëm Nr.121, datë 01/07/2014,   Këshilli i Qarkut Berat shpall konkursin […]


Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next page