15 Korrik 2014
Comments 0

Njoftim

15 Korrik 2014, Comments 0

Në zbatim   të   Ligjit Nr.152 /213 Nenit 20, 21, 22,  si dhe në mbështetje të VKM Nr.143 datë 12/03/2014 Kreu 4, pika 2, 3, […]


2 Korrik 2014
Comments 0

Njoftim per Vend te Lire Pune

2 Korrik 2014, Comments 0

Në zbatim të Ligjit 152/2013, neni 22, V.K.M  Nr. 143, datë 12.03.2014, Urdhërit të Brendshëm Nr.121, datë 01/07/2014,   Këshilli i Qarkut Berat shpall konkursin […]


1 Korrik 2014
Comments 0

Njoftim per Vend te Lire Pune

1 Korrik 2014, Comments 0

Në zbatim të Ligjit 152/2013, neni 22, V.K.M  Nr. 143, datë 12.03.2014, Urdhërit të Brendshëm Nr.121, datë 01/07/2014,   Këshilli i Qarkut Berat shpall konkursin […]


6 Qershor 2014
Comments 0

Njoftim Konkurrimi per Vende te Lira Pune (Pranim në Shërbimin Civil)

6 Qershor 2014, Comments 0

Në zbatim të Ligjit 152/2013, neni 22, V.K.M  Nr. 143, datë 12.03.2014, Urdhërit të Brendshëm Nr.102   Datë 06/06/2014   Këshilli i Qarkut Berat shpall konkursin […]


Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9