8 Shtator 2014
Comments 0

Njoftim

8 Shtator 2014, Comments 0

Në zbatim të Ligjit Nr.152/2013 Nenit 26,si dhe në mbështetje të VKM Nr 143,datë 12.03.2014, “Për proçedurat e konkurrimit,të përzgjedhjes,të periudhës së provës, të […]


2 Shtator 2014
Comments 0

Fituesit e Konkursit

2 Shtator 2014, Comments 0

Në zbatim të Ligjit Nr.152/2013 “Statusi i Nepunësit Civil” Nenit 22,pika 5,si dhe në mbështetje të VKM Nr 143,datë 12.03.2014, Për prcedurat e konkurimit,të […]


26 Gusht 2014
Comments 0

Njoftim per pozicione ne nepunesin civil

26 Gusht 2014, Comments 0

Në zbatim   të   Ligjit Nr.152 /2013 Nenit 20, 21, 22,  si dhe në mbështetje të VKM Nr.143 datë 12/03/2014 Kreu 4, pika 2, 3, […]


14 Gusht 2014
Comments 0

Vend i Lire Pune

14 Gusht 2014, Comments 0

Në zbatim të Ligjit 152/2013, neni 22, V.K.M Nr. 143, datë 12.03.2014,Kreu IV,pika nr 15. Urdhërit të Brendshëm Nr. 102  Datë 06/06/2014    Këshilli i […]


14 Gusht 2014
Comments 0

Vend i Lire Pune

14 Gusht 2014, Comments 0

Në zbatim të Ligjit 152/2013, neni 22, VKM Nr. 143, datë 12.03.2014,Kreu IV,pika 15. Urdhërit të Brendshëm Nr. 102  Datë 06/06/2014.   Këshilli i Qarkut […]


Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next page