5 Nëntor 2015
Comments 0

Njoftim per vend te lire pune

5 Nëntor 2015, Comments 0

Shpallje për Lëvizje Paralele ose Pranim në Shërbimin Civil Në zbatim të Ligjit Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar me Ligjin Nr. 178/2014  , […]


5 Nëntor 2015
Comments 0

Njoftim Konkurrim per vend të Lirë Pune

5 Nëntor 2015, Comments 0

Në zbatim të Ligjit Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar me Ligjin Nr. 178/2014  , neni 26, V.K.M  Nr. 143, datë 12.03.2014, Kreu VII, […]


14 Tetor 2015
Comments 0

Noftim

14 Tetor 2015, Comments 0

11 Shtator 2015
Comments 0

Shpallje Konkurimi

11 Shtator 2015, Comments 0

21 Gusht 2015
Comments 0

NJOFTIM KONKURIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

21 Gusht 2015, Comments 0

Në zbatim të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, neni 22,  Ndryshuar me ligjin nr, 178/2014, datë 18.12.2014,  V.K.M  Nr. 143, datë 12.03.2014, Urdhërit të […]


Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next page