21 Dhjetor 2015
Comments 0

Njoftim

21 Dhjetor 2015, Comments 0

Në zbatim të Ligjit Nr.152/2013 i ndryshuar me 178/2014, “Për Nëpunësin Civil”, Nenit 26, si dhe në mbështetje të VKM Nr 143, datë 12.03.2014, […]


10 Dhjetor 2015
Comments 0

Njoftim

10 Dhjetor 2015, Comments 0

Në zbatim të Ligjit Nr.152/2013 i ndryshuar me 178/2014, “Për Nëpunësin Civil”, Nenit 26, si dhe në mbështetje të VKM Nr 143, datë 12.03.2014, […]


10 Dhjetor 2015
Comments 0

Njoftim

10 Dhjetor 2015, Comments 0

Në zbatim të Ligjit Nr.152/2013 i ndryshuar me 178/2014, “Për Nëpunësin Civil”, Nenit 26, si dhe në mbështetje të VKM Nr 143, datë 12.03.2014, […]


17 Nëntor 2015
Comments 0

Njoftim per Vend te lire Pune

17 Nëntor 2015, Comments 0

Në zbatim të Ligjit 152/2013, neni 22, V.K.M Nr. 143, datë 12.03.2014, Urdhërit të Brendshëm Nr.124 datë 17.11.2015, Këshilli i Qarkut Berat shpall konkursin […]


5 Nëntor 2015
Comments 0

Njoftim per vend te lire pune

5 Nëntor 2015, Comments 0

Shpallje për Lëvizje Paralele ose Pranim në Shërbimin Civil Në zbatim të Ligjit Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar me Ligjin Nr. 178/2014  , […]


Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next page