23 Janar 2017
Comments 0

Njoftim për vend të lirë pune

23 Janar 2017, Comments 0

  SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)   NIVELI I DIPLOMËS MASTER SHKENCOR   Në zbatim […]


12 Prill 2016
Comments 0

Njoftim

12 Prill 2016, Comments 0

12 Prill 2016
Comments 0

Njoftim

12 Prill 2016, Comments 0

12 Prill 2016
Comments 0

Njoftim

12 Prill 2016, Comments 0

23 Mars 2016
Comments 0

Vende te lira Pune

23 Mars 2016, Comments 0

Në zbatim të Ligjit 178/2014, “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin 152/2013” , neni 26, V.K.M  Nr. 143, datë 12.03.2014, Kreu VII, VKM […]


Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next page