12 Prill 2016
Comments 0

Njoftim

12 Prill 2016, Comments 0

12 Prill 2016
Comments 0

Njoftim

12 Prill 2016, Comments 0

23 Mars 2016
Comments 0

Vende te lira Pune

23 Mars 2016, Comments 0

Në zbatim të Ligjit 178/2014, “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin 152/2013” , neni 26, V.K.M  Nr. 143, datë 12.03.2014, Kreu VII, VKM […]


23 Dhjetor 2015
Comments 0

Njoftim

23 Dhjetor 2015, Comments 0

Në zbatim të Ligjit Nr.152/2013, i ndryshuar me 178/2014, “Për  Nëpunësin Civil” Nenit 26,si dhe në mbështetje të VKM Nr 143,datë 12.03.2014, “Për procedurat […]


22 Dhjetor 2015
Comments 0

Njoftim

22 Dhjetor 2015, Comments 0

Në zbatim të Ligjit Nr.152/2013, i ndryshuar me 178/2014, “Për  Nëpunësin Civil” Nenit 26,si dhe në mbështetje të VKM Nr 143,datë 12.03.2014, “Për procedurat […]


Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next page