13 Mars 2017
Comments 0

Njoftim për Shpallje Konkurrimi

13 Mars 2017, Comments 0

  SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE / NGRITJE NË DETYRE PËR KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESE Përgjegjës i Sektorit Juridik, Burimeve Njerëzore, Marrëdhënieve […]


13 Mars 2017
Comments 0

Njoftim për Shpallje Konkurrimi

13 Mars 2017, Comments 0

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE / NGRITJE NË DETYRE PËR KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESE Përgjegjës Zyre në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes […]


2 Shkurt 2017
Comments 0

Njoftim për vend të lirë pune

2 Shkurt 2017, Comments 0

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)   NIVELI I DIPLOMËS MASTER SHKENCOR Në zbatim të nenit […]


23 Janar 2017
Comments 0

Njoftim për vend të lirë pune

23 Janar 2017, Comments 0

  SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)   NIVELI I DIPLOMËS MASTER SHKENCOR   Në zbatim […]


12 Prill 2016
Comments 0

Njoftim

12 Prill 2016, Comments 0

Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next page