17 Janar 2018
Comments 0

Njoftim për shpallje konkurrimi

17 Janar 2018, Comments 0

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST) NIVELI I DIPLOMËS MASTER SHKENCOR Në zbatim të nenit 22 […]


17 Janar 2018
Comments 0

Njoftim për shpallje konkurrimi

17 Janar 2018, Comments 0

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE / NGRITJE NË DETYRE / PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESE NIVELI I DIPLOMËS […]


13 Tetor 2017
Comments 0

Njoftim për shpallje konkurrimi

13 Tetor 2017, Comments 0

  SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE / NGRITJE NË DETYRE PËR KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESE Përgjegjës tek Sektori i Koordinimit, Zbatimit të […]


14 Qershor 2017
Comments 0

Njoftim për Shpallje Konkurrimi

14 Qershor 2017, Comments 0

  SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE / NGRITJE NË DETYRE / PRANIM NGA JASHTË  PËR KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESE Përgjegjës tek Sektori […]


13 Mars 2017
Comments 0

Njoftim për Shpallje Konkurrimi

13 Mars 2017, Comments 0

  SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE / NGRITJE NË DETYRE PËR KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESE Përgjegjës i Sektorit Juridik, Burimeve Njerëzore, Marrëdhënieve […]


1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next page