12 Korrik 2018
Comments 0

Ftesë për Operatorët Ekonomikë: Krijohet Regjistri i Furnizuesve për Projektet e Financuara nga Bashkimi Evropian

12 Korrik 2018, Comments 0

Institucioni i Këshillit të Qarkut Berat është fitues i disa projekteve të bashkëpunimit ndërkufitar dhe më gjerë të financuara nga Bashkimi Evropian. Në këtë kuadër, […]


2 Korrik 2018
Comments 0

Këshilli i Qarkut Berat publikon Programin Buxhetor Afat-mesëm

2 Korrik 2018, Comments 0

Institucioni i Këshillit të Qarkut Berat, me qëllim përmbushjen e misionit të tij dhe realizimin e objektivave të përcaktuara, në kuadër të informimit ndaj […]


16 Maj 2018
Comments 0

Këshilli i Qarkut Berat zhvillon mbledhjen e këshillit

16 Maj 2018, Comments 0

Këshilli i Qarkut Berat zhvilloi më datë 16.05.2018 mbledhjen e këshillit, me këtë rend dite: Fjala e hapjes “mbi veprimtarinë e Këshillit të Qarkut […]


17 Janar 2018
Comments 0

Njoftim për shpallje konkurrimi

17 Janar 2018, Comments 0

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST) NIVELI I DIPLOMËS MASTER SHKENCOR Në zbatim të nenit 22 […]


17 Janar 2018
Comments 0

Njoftim për shpallje konkurrimi

17 Janar 2018, Comments 0

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE / NGRITJE NË DETYRE / PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË E MESME DHE TË ULËT DREJTUESE NIVELI I DIPLOMËS […]


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next page