2 Dhjetor 2011
Comments 0

Ujësjellës dhe Kanalizime

2 Dhjetor 2011, Comments 0

Ujesjellës e Kanalizime       86 476 000lekë në 9 objekte ( Rrethi Berat – 6 objekte, Rrethi Skrapar – 3 objekte ), ku veçojme […]


2 Dhjetor 2011
Comments 0

Arsimi

2 Dhjetor 2011, Comments 0

119 093 000 lekë në 30 objekte ( Rrethi Berat – 16 objekte, Rrethi Kuçove – 5 objekte, Rrethi Skrapar – 9 objekte ). […]


1 Dhjetor 2011
Comments 0

Shëndetësi

1 Dhjetor 2011, Comments 0

47 058 000 lekë në 34 objekte ( Rrethi Berat – 19 objekte, Rrethi Kuçove – 7 objekte, Rrethi Skrapar – 8 objekte ). […]