Njësitë Vendore

23 Nëntor 2011
Comments 0

Të dhëna mbi zgjedhjet e 8 Majit 2011

23 Nëntor 2011, Comments 0

Njesite e qeverisjes vendore, ne komuna dhe bashkite per periudhen 2011-2015. Qarku i Beratit në territorin e tij është i përberë nga tre rrethe, […]


10 Nëntor 2011
Comments 0

Berati

10 Nëntor 2011, Comments 0

Berati është një nga qytetet më të vjetra të Shqipërisë. Dy çekanë guri të zbuluar gjatë kërkimeve arkeologjike dhe që i përkasin fundit të periudhës […]