11 Janar 2012
Comments 0

Drejtoria e Sherbimeve, Burimeve Njerezore,Ceshtjeve ligjore dhe Finance

11 Janar 2012, Comments 0

Detyrat e drejtorise Sherbimeve,Burimeve Njerezore,Ҫeshtjeve ligjore dhe Finances.(per gjithe sektoret e drejtorise). Menaxhon gjithe punen e Burimeve Njerezore per Administraten e Keshillit te Qarkut […]


11 Janar 2012
Comments 0

Drejtoria e Koordinimit, Zbatimit te Strategjive Rajonale, Emergjencave dhe Planifikimit te Territorit

11 Janar 2012, Comments 0

Detyrat : -Drejtoria e Koordinimit, Zbatimit të Strategjive Rajonale, Emergjencave dhe Planifikimit te Territorit, është njësi organizative në Aparatin e Administrativ te Këshillit të […]


31 Maj 2011
Comments 0

Rregullore

31 Maj 2011, Comments 0

Rregullorja e Brendshme e Administrates se Keshillit te Qarkut Berat,hartoet ne zbatim te Ligjit Nr.8652,date 31.07.2000,”Per organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes Vendore”, ligj i […]